Veelgestelde vragen

Ik ben mijn pakbon kwijt maar wil toch iets retourneren, kan dat?

Ons retourformulier is hier te downloaden. Zorg er wel voor dat het artikel binnen 30 dagen (vanaf het moment dat je het artikel had ontvangen) aan ons wordt geretourneerd. Als je de retour van te voren bij ons hebt aangemeld, heb je vanaf dat moment nog 30 dagen om het artikel te retourneren. Zie voor meer informatie de FAQ “Herroepingsrecht” hierboven.

Kan ik aankopen uit de sale ruilen?

Ja, bij aankopen uit de sale is zowel ruilen als retourneren mogelijk.

Ik ben niet tevreden over de afhandeling van mijn klacht, wat nu?

Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform

Ik heb een klacht over een artikel

Neem hier even contact met ons op, zodat we gaan zoeken naar een passende oplossing.

Ik heb een artikel ontvangen wat beschadigd is

Sorry! Uiteraard ruilen wij dit artikel om voor een nieuw artikel, neem hier even contact met ons op.

Ik heb een artikel ontvangen wat ik niet bestel heb

Sorry! Uiteraard ruilen wij dit artikel om voor het juiste artikel, neem hier even contact met ons op.

Herroepingsrecht

Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retouradres:

CHEAQUE B.V.
Postbus 234
5060AE Oisterwijk

Boxers en Sokken kunnen niet geretourneerd worden indien de verzegeling is verbroken.

Zijn prijzen inclusief btw?

Ja, prijzen op de website worden vermeld inclusief BTW.

Er ging iets mis tijdens het betalen, wat nu?

Geen paniek, wij kijken even met je mee. Neem hier contact met ons op.

Kan ik achteraf betalen?

Jazeker. Je kan bij ons achteraf betalen via Afterpay. Je plaatst een order bij ons en wij versturen deze dan direct. Je ontvangt vervolgens bericht van Afterpay en de betaling verloopt via die partij. Betaallimiet voor Afterpay is 250 euro per bestelling.